Elektroniczny dostęp do dokumentów KRS, RH, Raportów, Sprawozdań finansowych

Prześlij potwierdzenie wpłaty

Za pomocą tej strony, można przesłać do eKRS.pl potwierdzenie zapłaty za zamówione usługi.


Opłać zlecenie eKRS.pl

Informacje bieżące

O G Ł O S Z E N I E
Uprzejmie informujemy iż wszystkie zamówienia złożone w dniach 08-12.12.2014 realizowane są w trybie priorytetowym. Dziękujemy z okazaną cierpliwość i zaufanie.więcej tutaj .

Zleceniodawca

Nazwa firmy/nazwisko:
Osoba kontaktowa imię nazwisko

Adres
kod pocztowy miejscowość
ulica numer nr lokalu

Telefon komórkowy
NIP xxx-xxx-xx-xx
E-mail

Numer / Kod zlecenia do którego przesyłane jest potwierdzenie wpłaty

wpisz cały poprawny Numer / Kod Zlecenia xxxxxxxx xxxxxxyy-yyy

Załącz potwierdzenie wpłaty

zalecany plik pdf

Internetowe Centrum Finansowo Prawne



Krajowy Rejestr Sądowy OnLine - eKRS.pl Copyright 2007-2014  eKRS jest znakiem zastrzeżonym

-
-
-